De Geesterduinweg wordt opnieuw ingericht sinds eind augustus. Dat zorgt voor overlast. Die proberen we zoveel mogelijk te beperken. We zien dat de opgebroken aansluiting met de Soomerwegh (bij parkeerterrein ter hoogte van Blokker) voor verwarring en irritatie zorgt, vooral bij fietsers en voetgangers. Daardoor wordt het soms ook voor automobilisten extra oppassen. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. We gaan het kruispunt versneld aanpassen, zodat in ieder geval het doorgaande verkeer op de Soomerwegh (auto’s, brommers, fietsen én voetgangers) weer goed en veilig doorstroomt. De toegang tot de Geesterduinweg blijft nog wel gesloten.

Om de aansluiting Soomerwegh/Geesterduinweg snel te repareren, sluiten we het oostelijk deel van de Soomerwegh tussen BP Tankstation en rotonde met de Oranjelaan overdag af van 1 tot en met 4 oktober. Dat is het deel in noordelijke richting, langs het winkelcentrum. In die dagen kan aannemer Strukton de fiets- en voetpaden parallel aan de Soomerwegh herstellen. Die gaan dan op 4 oktober weer open, in plaats van op 14 november.

persbericht gemeente Castricum
Categorieën: Mededelingen