Planning
Er staan de komende periode een aantal werkzaamheden ingepland. Graag informeren we u daarover.

Data aankomende werkzaamheden
Donderdag 4 juli (start 06:00 uur in de ochtend) Gaten boren
Woensdag 10 juli Opnamestand door ONE Expertise BV
Woensdag 17 juli (vanaf 18:00 uur) Heiwerkzaamheden

Gaten Boren – donderdag 4 juli 2019
Op 4 juli zal Tervoort voorbereidende werkzaamheden verrichten voor het heien op 17 juli. Er zullen op diverse plekken gaten in de vloer van de passage worden geboord. Er zal vroeg in de ochtend gestart worden, zodat overlast tot een minimum zal worden beperkt.

Opnamestand – woensdag 10 juli 2019
Vanwege de binnenkort te starten werkzaamheden wordt namens de aannemer een vooropname van het winkelcomplex gemaakt. Deze opname wordt uitgevoerd door ONE Expertise BV op woensdag 10 juli 2019. De medewerker van ONE Expertise BV zal zich gedurende openingstijden melden bij de bedrijfsleiding van uw winkel.

Wat is een vooropname? Bij een vooropname wordt het pand gecontroleerd op bestaande bouwkundige schade. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld scheuren in tegels. Die gebreken worden op foto vastgelegd en omschreven in een rapport. Er worden dus uitsluitend foto’s van die gebreken gemaakt, het is niet zo dat uw volledige pand, winkelvoorraad etc. op foto komen te staan. Verder zal de persoon die de opnamen komt doen niet hinderlijk aanwezig zijn voor personeel en klanten.

Mocht u vragen hebben over deze opnamen of een specifieke tijd willen afspreken, dan kunt u contact opnemen met de heer B. van den Elshout van ONE Expertise BV op info@one-expertise.nl.

Heiwerkzaamheden – woensdag 17 juli 2019
Op woensdag 17 juli zullen er heiwerkzaamheden plaatsvinden op het plein voor de Vomar en de Albert Heijn. Vanaf 16:00 uur wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden en installatie. Vanaf 18:00 uur wordt er gestart met het heien.

Aangetekende brief
U ontvangt deze week een aangetekende brief met daarin informatie over een meldingsplicht voor uw bedrijfs(schade)verzekering. Graag daar actie opnemen.

Categorieën: Nieuwsbrief