Belangrijke partijen
De belangrijkste partijen die bij de revitalisatie betrokken zijn:
Hoofdaannemer: Tervoort
Installateur: Promteg
Beheerder: Colliers International
Directievoerder: Rotteveel M4

Planning:
De verbouwing zal grotendeels starten na de bouwvak. De komende weken zullen er echter een aantal voorbereidende werkzaamheden worden verricht. U kunt daar mogelijk hinder van ondervinden. Met name het boren van gaten en heien kunnen geluidoverlast geven. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken. Zie hieronder de planning t/m de bouwvak.

Datum Werkzaamheden
Week 27 (1 t/m 7 juli) Start met verbouwingswerkzaamheden Nelson
Week 27 (1 t/m 7 juli) Voorbereidende werkzaamheden voor het heien, o.a. gaten boren
Week 28 (8 t/m 14 juli) Heiwerkzaamheden in passage Vomar/Reza Repair & Snoes t/m Gravenmaker
Week 31 t/m 33 (29 juli t/m 18 augustus) Bouwvak

De planning na de bouwvak is nog afhankelijk van een aantal leveranciers. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren wanneer er meer informatie voorhanden is.

Revitalisatieruimte
De komende weken zal er tussen vanHaren en de eeuwige Lente een revitalisatieruimte worden ingericht. U kunt hier, tussen nog nader te benoemen tijden, terecht voor informatie over de revitalisatie. Ook zijn er impressies en een actuele planning voorhanden.

BHV-plan/veiligheid
Veiligheid voor uw personeel en het winkelend publiek is de komende periode erg belangrijk! Het huidige BHV-plan voor bedrijfshulpverlening voldoet niet aan de minimale wettelijke eisen. Door de nadere verbouwing en de verhoogde risico’s die dit met zich brengt is er vanuit de gemeente, aannemer en beheerder extra aandacht hiervoor.

Er wordt door een extern bureau een rapportage gemaakt, waarbij bepaald wordt volgens welke regels we moeten handelen als er een calamiteit voordoet. Vervolgens zal het nieuwe plan na goedkeuring z.s.m. worden geïmplementeerd. U wordt daarvan apart op de hoogte gesteld.

Verzekeringen
Zoals al eerder vermeld zijn er door de verbouwing grotere risico’s op calamiteiten. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken, maar ondanks dat zullen er verhoogde risico’s aanwezig zijn. De aannemer is hier middels een CAR-verzekering uitgebreid voor verzekerd. Echter zullen er bepaalde zaken onder u eigen opstalverzekering of bedrijfsverzekering vallen. Alle pandeigenaren zijn hebben een opstalverzekering via de V.v.E., dit wordt automatisch voor u geregeld. Voor de bedrijfsverzekering geldt dat u zelf melding moet maken. In principe zal u niet meer voor de verzekering gaan betalen maar er geldt dus wel een meldingsplicht, dus graag daar actie opnemen. Wij zullen u hier ook middels een aangetekende brief nog aan herinneren.

Categorieën: Nieuwsbrief