Beste belanghebbende,

Middels diverse emailnieuwsberichten zullen we jullie de komende periode op de hoogte houden van de revitalisatie van Winkelcentrum Geesterduin. Wij vragen u deze mails aandachtig te lezen, want er staat belangrijk informatie in omtrent de planning en de door u te nemen acties.

Planning
Er staan de komende periode een aantal werkzaamheden ingepland. Graag informeren we u daarover.

Woensdag 17 juli – vanaf 18:00 uur Heiwerkzaamheden
Woensdag 17 juli – 15.00 – 18:30 uur Informatiemiddag gemeente Castricum betreffende Geesterduinweg
29 juli – 16 augustus Bouwvak
Vanaf 19 augustus Hijskraan wordt opgebouwd

Een definitieve planning voor werkzaamheden na de bouwvak is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit wel bekend is zullen wij dit met u delen.

Heiwerkzaamheden – woensdag 17 juli in de avond
Op woensdag 17 juli zullen er vanaf 18:00 uur diverse heiwerkzaamheden plaatsvinden in de passage van het winkelcentrum. Inprincipe zult u hier geen hinder van ondervinden. Wel bestaat er een kans dat uw alarmsysteem af gaat als gevolg van de trillingen die ontstaan bij het heien. Wij vragen u daar rekening mee te houden. De heiwerkzaamheden eindigen uiterlijk woensdagavond 17 juli om 24:00 uur. De volgende dag zult u geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Informatiemiddag Geesterduinweg gemeente Castricum – donderdag 4 juli 2019
Op woensdag 17 juli van 15.00 tot 18.30 uur organiseert de gemeente Castricum een informatiemiddag op het parkeerterrein aan de Geesterduinweg.

De gemeente heeft samen met belangengroepen uit de omgeving een nieuw inrichtingsplan voor de Geesterduinweg laten ontwerpen. Dit plan en de uitvoeringsplanning willen de gemeente graag laten zien en toelichten.

De gemeente nodigt u daarom van harte uit om op woensdag 17 juli tussen 15.00 en 18.00 uur naar de tent op het parkeerterrein aan de Geesterduinweg te komen om de plannen te bekijken. Daar zijn ook medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de aannemersbedrijf Strukton aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Opbouw hijskraan
Direct na de bouwvak zal Tervoort starten met de opbouw van de hijskraan. Dit zal plaatsvinden in week 34 (19 aug-23 augustus). De hijskraan zal geplaatst worden op de parkeerplaats bij HVMS. Zie ook de bijgevoegde tekening. De parkeerplaats zal worden afgezet en is voor het winkelend publiek niet toegangbaar. De bedrijven met een achteruitgang voor personeel en leveranciers grenzend aan de parkeerplaats zullen een toegangscode ontvangen zodat hun (achter)deur gewoon bereikbaar is.

Categorieën: Nieuwsbrief